UAB Vilsreda
Siuntėjo pradžiamokslis Siuntų rušys Patarimai Tarptautinės prekybos terminai Geležinkelio važtaraštis (SMGS) Geležinkelio važtaraštis (CIM)
Apie bendrovę Paraiška įkainių nustatymui Paraiška vežimui Rekvizitai


Lietuva yra sankirtoje valstybių tarp kurių galioja skirtingos krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės. SMGS - Rytų Europoje, CIM - Vakarų Europoje.

Krovinių ekspedijavimas geležinkelių transportu tai krovinio vežimo per vietinius ir užsienio geležinkelius organizavimas ir su tuo susiję veiksmai, numatyti krovinių ekspedijavimo sutartyje. Pagal galiojančias NVS, Baltijos valstybių ir vakarų Europos geležinkelių taisykles mūsų bendrovė negali atlikti siuntėjo funkcijų užsienio valstybių išsiuntimo stotyse. Vagonų užsakymą, krovos darbus, muitinės formalumus ir kitas operacijas susijusias su krovinių išsiuntimu, pagal siuntėjo įgaliojimą, galime atlikti tik Lietuvos Respublikoje. Taigi pagal nusistovėjusią tvarką krovinių išsiuntimą geležinkeliu dažniausiai organizuoja krovinio siuntėjas. Dėl šių priežasčių tobulai organizuoti krovinių išsiuntimą galime tik glaudžiai benradarbiaujant su Klientu (užsakovu) ar betarpiškai su krovinio siuntėju.


Būsimiems ir esantiems savo klientams siūlome tokią abipusių veiksmų tarp kliento ir ekspeditoriaus darbų eigą:


KLIENTAS


EKSPEDITORIUS

1. Iki krovinio pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo kreiptis į EKSPEDITORIŲ su prašymu paskaičiuoti transporto kaštus.

2. EKSPEDITORIUS pateikia KLIENTUI transporto kaštus ir pataria kokiomis sąlygomis (EXW, DAF) palankiausia pasirašyti pirkimo - pardavimo sutartį.

3. Sudaroma tarpusavio sutartis

4. KLIENTAS pateikia paraišką krovinių vežimui.

5. EKSPEDITORIUS pateikia sąskaitą išankstiniam mokėjimui.

6. KLIENTAS apmoka pateiktą Ekspeditoriaus sąskaitą.

7. EKSPEDITORIUS:

  1. Pateikia KLIENTUI raštišką geležinkelio važtaraščių pildymo instukciją (toliau vadinama - instrukcija);
  2. Telegrama patvirtina stoties gavėjos sutikimą priimti krovinį;
  3. Telegramomis patvirtina ekspedijuojamų valstybių tarifo apmokėjimą ir pateiktos KLIENTUI instrukcijos galiojimą.

8. KLIENTAS:

  1. Pateiktą insrukciją perduoda krovinio siuntėjui;
  2. Krovinio siuntėjas pateikia paraišką išsiuntimo stoties viršininkui su prašymu nurodytą dieną skyrti riedmenis (vagonus, konteinerius) krovinio pakrovai.

 

9. Atliekami krovos darbai, į geležinkelio važtaraščius įražomi pateikti EKSPEDITORIAUS rekvizitai. Vagonai išsiunčiami.

 

10. KLIENTAS EKSPEDITORIUI pateikia išsiųstų vagonų numerius, o vagonams atvykus krovinio vežimo dokumentų -važtaraščių kopijas.

11. Atliekamas krovinio vežimo kaštų tikslinimas (galutiniai atsiskaitymai vykdomi pagal važtaraščiuose nurodytą krovinio svorį). EKSPEDITORIUS pateikia KLIENTUI griežtos atskaitomybės sąskaitą - faktūrą.

12 Vykdomi galutiniai tarpusavio atsiskaitymai